KANCELÁŘE ZENITHOPTIMEDIA

Autor:

 

Ing. arch. Jan Kačer

Ing. arch. pavlína Weissová

Fáze:

 

 

 

Studie (leden 2016)

dok. pro stavební povolení (duben 2016)

realizační dok. (květen 2016)

v realizaci (dokončení listopad 2016)

Spolupráce:

 

 

 

studio reaktor (projekt vznikl v úzké spolupráci se studio reaktor, jehož jsme součástí)

Kateřina Stiehlová

Michal Rouha

Matěj Marada

Kategorie: administrativa, interiéry.

Navrhli jsme kanceláře mediální agentury v Holešovicích.

Více...

INTERIÉR STÁNKU S PRECLÍKY

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Studie (srpen 2015)

 

 

Kategorie: ostatní, interiéry.

Navrhli jsme interiér stánku s preclíky pro festivaly a jiné akce.

Interiér je s důrazem na jednoduchý design a praktičnost při užívání.

Vzhledově jsme stánek ladili ve vintage stylu.

V interiéru je s ohledem na váhu použita především mořená, či lazurovaná překližka a hliníkové profily.

Více...

REKONSTRUKCE FASÁDY BYTOVÉHO DOMU

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

 

 

Studie (srpen 2015)

Zaměření stavu (červen 2015)

Stavebně technické posouzení (červen 2015)

Spolupráce:

Ing. Pavla Fantyšová

Kategorie: bydlení.

Navrhli jsme nový vzhled fasády bytového domu v Praze 6 v Liboci. 

Na novém vzhledu domu podepisuje zejména dřevo v kombinaci s bílou omítkou. Na fasádě do ulice jsme zredukovali počt balkonů. Nový vzhled domu je jednoduchý až minimalistický.

Vikýře budou obloženy dřevěným obkladem s přirozenou barevností dřeva. Na ty naváže dřevěná výplň balkonů.

Nový plot před domem svým vzhledem a charakterem navazuje na vzhled domu. Plotové dílce budou tvořeny děrovaným plechem, stejně jako výplň

Více...

INTERIÉR PŘENOSOVÉHO VOZU

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Studie (srpen 2015)

Spolupráce:

 

Hezkey

studio reaktor

Kategorie: ostatní, interiéry.

Navrhli jsme koncept interiér přenosového vozu s dílčími barevnostními variantami.

Vyzkoušeli jsme zase nové materiály a navrhli nestandardní řešení.

Více...

NÁMĚSTÍ V ŘEVNICI

Autor:

 

 

 

Ing. arch. Jan Kačer

Ing. arch. Vojtěch Rýzner

Ing. Pavla Fantyšová

Ing. arch. Kateřina Stiehlová

Fáze:

Studie (září 2015)

Spolupráce:

 

 

studio reaktor

Ing. arch. Stanislav Heidler

Josef Kadlčík

Kategorie: urbanismus.

Náměstí je dominantním a významným prostorem Řevnic. Domy na něm mají zaručen komfortní předprostor pro doplňkový prodej a prezentaci v exteriéru. U kaváren a restaurací jsou sezónní předzahrádky. Střed je naopak uvolněn, zklidněn a zcela věnován trávení volného času, příležitostným obchodním a kulturním akcím. Chodci mají v ploše náměstí největší míru svobody. Náměstí je otevřené, průhledné a vzdušné. Každý si

Více...

KANCELÁŘE GET BOOST

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Studie (září 2015)

Spolupráce:

 studio reaktor
Kategorie: administrativa, interiéry.

Navrhli jsme koncept kanceláří pro GET BOOST v Dejvicích.

VARIANTA A

Zasedací místnost, místo pro setkávání s klienty, je reprezentativním prostorem s mírně industriálním stylem.

Navrhli jsme stůl na míru, který umožní využít prostor na maximum. Okolo stolu bude 6-8 jednoduchých židlí, které v kontrastu umožní vyniknutí industriálního charakteru. Stůl bude osvělen industriálními svítidly s LED osvětlením. Boční stěna bude namalována tabulovým magnetickým

Více...

ALEXANDRIA OC NOVY SMICHOV

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Studie (březen 2015)

Dokumentace interiéru (duben 2015)

Realizace (duben-květen 2015)

 

 
Kategorie: interiéry, obchod.

Navrhli jsme a zařídlili výrobu pobočky (stánku) cestovní kanceláře Alexandria v OC Nový Smíchov v Praze.

Jendá se o stánek v jednoduchém designu, do kterého se propiusuje vzhled poboček Alexandria a zároveň svým vzhledem zapadá mezi ostatní stánky v pasáži.

Více...

ALEXANDRIA REVOLUČNÍ

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Spolupráce:

Ing. Pavla fantyšová

Fáze:

 

 

Studie (březen 2015)

Dokumentace interiéru (duben 2015)

Realizace (duben-květen 2015)

Kategorie: interiéry, obchod.

Navrhli jsme a zařídlili výrobu interiéru pobočky cestovní kanceláře Alexandria v Revoluční ulici v Praze.

Jedná se o jednoduchý a moderní interiér, ve kterém jsme pracovali s přírodními zemitými barvami.

Více...

byt Karlín

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

 

Studie (2014)

Realizace (2015)Kategorie: bydlení, interiéry.

Navrhovali jsme úpravy bytu v Karlíně. Jedná se o materiálový a barevnostní koncept. Kuchyň a nábytek budou vyrábět truhláři na zakázku.

Více...

RD Stodola

Autor:

 

 

Ing. arch. Tomáš Borecký

Ing. arch. Ondřej Sikora

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Studie (2013)

Spolupráce: Borci architekti
Kategorie: bydlení.

Navrhli jsme dům, který je vestavěný do stodoly. Jedná se o dřevostavbu nezávislou na konstrukci stávající stodoly.

Více...

Kanceláře SIFA tower

Autor:

 

 

 

 

Ing. arch. Ondřej Sikora

Ing. arch. Tomáš Borecký

Ing. arch. Jan Kačer

Ing. arch. Vojta Rýzner

Ing. arch. Adam Windsor

Fáze:

Studie (2011-2014)

Spolupráce s:

Borci architekti

Kategorie: administrativa, interiéry.

Ve spolupráci s Techo jsme navrhli koncepční varianty uspořádání a vybavení kanceláří v Africe v SIFA tower.

Více...

Mobil Pohotovost

Autor:

 

Ing. arch. Ondřej Sikora

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

 

Studie (2011-2014)

Dokumentace pro ohlášení stavby (2011-2014)

Realizace (2011-2014)

Spolupráce s:

 

Borci architekti

Atelier Slanec

Kategorie: interiéry, obchod.

Navrhli jsme a vyprojektovali jsme některé prodejny z Mobil Pohotovost.

Jedná se zejména o úpravy Mobil Pohotovost Pardubice, Brno, Olomouc a Plzeň.

Více...

RD HOSTIVICE

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

 

Studie (2013)

Dokumentace pro ohlášení stavby (2014)

Spolupráce: Borci architekti
Kategorie: bydlení.

Lokalita

Lokalita pro stavbu rodinného domu se nachází v Litovici, v západní části Hostivicice. Pozemek je rovinatý a sousedství se nachází dvůr Litovické tvrze a rodinné domy. Parcela je v současné době vedena jako zahrada bez zástavby. Dle územního plánu je na ní možné postavit rodinný dům.

Hmotové řešení

Dům je složen ze dvou základních hmot. Dominantní částí domu je hlavní obytná část se sedlovou střechou vycházející z tvarů domů v

Více...

Tržnice na náměstí Svobody v Kladně

Autor:

 

Ing. arch. Jan Kačer

Ing. arch. Adam Windsor

Fáze:

Soutěž o návrh (2014)

Spolupráce: Borci architekti
Kategorie: urbanismus, obchod.

Za tento návrh jsme získali čestné uzníní poroty.

Hodnocení poroty:

Řešení citlivě reflektuje trojúhelníkový tvar pozemku, pozitivně bylo oceněno zastřešení. Tato lehká konstrukce splňuje dočasnost a zároveň změkčuje hrany. Dřevo a plachty jsou sympatickým architektonickým řešením i bez živého využití v době provozu tržnice. Oceněn byl vnitřní prostor s novou zelení, skromnost, praktičnost, avšak jisté obavy o údržbu. Urbanisticky je návrh zvládnut velmi dobře, stejně

Více...

DOMOV SENIORŮ

Autor:

 

 

Ing. arch. Ondřej Sikora

Ing. arch. Tomáš Borecký

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Studie (2012)

Spolupráce s:

 

Borci architekti

Michal Chalupka

Kategorie: urbanismus, bydlení, sociální.

Navrhovali jsme domov seniorů ve Středočeském kraji a analyzovali jsme celkovou výši investice.

Více...

palác Charitas - výměna reklamy

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

 

 

 

Studie (2013)

Projekt na vyjádření MHMP (odbor památkové péče) a NPÚ (2014)

Inženýring (2014)

Realizace (2014) - autorský dozor 

Spolupráce:

Borci architekti

Kategorie: ostatní, reklama.

Navrhovali jsme koncept nové podoby reklmy na paláci Charitas v Praze na Karlově náměstí.

Nová reklama svým charakterem více odpovídá celkovému vzhledu domu a je vzhledem k celkovému charakteru domu přívětivější.

Více...

RD STATEK

Autor:

 

 

Ing. arch. Ondřej Sikora

Ing. arch. Tomáš Borecký

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Studie (2012)

Spolupráce:

 

Borci architekti

Atelier Slanec

Kategorie: bydlení.

Navrhovali jsme úpravy a modernizace statku, ve kterém nově vzniklo rodinné bydlení.

Více...

obnova Malostranského náměstí

Autor:

 

 

Ing. arch. Jan Kačer

Ing. arch. Nikol Kouřimská

Ing. arch. Petr Kouřimský

Fáze:

Soutěž o návrh (2014)Kategorie: urbanismus.

Navrhli jsme novou podobu Malostranského náměstí v Praze.

Zvolené řešení:

Náměstí je sice dominantním prostorem Malé Strany, ale zároveň její nedílnou součástí. Návrh by tedy neměl dle autorů vytvářet výrazně odlišný typ. Výrazným prvkem dle autorů zůstává a v dohledné době zůstane i doprava.

Fci současné automobilové dopravy nelze vyloučit, ale lze jí do jisté míry plošně omezit a situovat po obvodu řešené plochy včetně odstavných

Více...

byt Buštěhrad

Autor:

 

 

Ing. arch. Ondřej Sikora

Ing. arch. Tomáš Borecký

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Studie (2012)

Spolupráce s: Borci architekti
Kategorie: interiéry.

Navrhovali jsme úpravy interiéru rodinného domu. Navrhli jsme materiálové a barevné koncepty.

Více...

Návrh rozvoje obce Trubská v CHKO Křivoklátsko

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Školní projekt (2010-2011)

Kategorie: urbanismus.

Za tento návrh jsme získali čestné uznání poroty v soutěži o cenu Břetislava Štorma v roce 2011.

Navrhli jsme korekce stávající zástavby a koncept budoucího rozvoje vesnice.

Více...

CEDAR HOME

Autor:

 

Ing. arch. Vladimír Kačer

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

 

 

Studie (2011)

Dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení (2012)

Realizace (2012)

Kategorie: bydlení.

Navrhli jsme vesnický rodinný dům, který svým vzhledem, tvary a umístěním navazuje na urbanismus české polabské vesnice.

Jedná se o dřevostavbu s dřevěným cedrovým obkladem. Velký podíl prosklenných ploch zajišťuje propojení domu se zahradou.

Více...

Konverze Zlíchovského lihovaru

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Diplomová práce (2012-2013)

Kategorie: urbanismus, bydlení, administrativa, obchod.

Autorská zpráva 

AREÁL ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU se nachází na jižním okraji Prahy 5 - Smíchova. Je poslední stavbou na pásu vymezeným železniční tratí a Vltavou. Ze západní a východní strany lemuje pás dvojice ulic, Nádražní a Strakonická.  V blízkosti areálu vede městský okruh. U areálu jsou zastávky autobusů i tramvají. Areál je tedy dopravně velmi dobře dostupný. Nedaleko areálu je Císařská louka, která je místem pro rekreaci a

Více...

Soutěžní návrh obnovy historické části Podmokel (Děčín)

Autor:

 

 

Ing. arch. Ondřej Sikora

Ing. arch. Jan Kačer

Ing. arch. Vojtěch Rýzner

Fáze:

Soutěž o návrh (2013)

Spolupráce: Borci architekti
Kategorie: urbanismus.

Navrhli jsme novou podobu Podmokel, městské části Děčína.

Více...

zimní zahrada Hostivice

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Studie (2013)

Kategorie: ostatní.

Navrhli jsme prostorový, objemový a barevnostní koncept přístavby zimní zahrady k RD pro subtropické rostliny.

Více...

RD LITOVICE

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Studie (2013)Kategorie: bydlení.

Navrhovali jsme nový vzhled rodinného domu v Litovici.

Vznikly varianty různých materiálových a barevnostních řešení domu.

Více...