Navrhovali jsme nový vzhled rodinného domu v Litovici.

Vznikly varianty různých materiálových a barevnostních řešení domu.

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Studie (2013)