Navrhovali jsme úpravy interiéru rodinného domu. Navrhli jsme materiálové a barevné koncepty.

Autor:

 

 

Ing. arch. Ondřej Sikora

Ing. arch. Tomáš Borecký

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Studie (2012)

Spolupráce s: Borci architekti