Za tento návrh jsme získali čestné uznání poroty v soutěži o cenu Břetislava Štorma v roce 2011.

Navrhli jsme korekce stávající zástavby a koncept budoucího rozvoje vesnice.

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Školní projekt (2010-2011)