Navrhovali jsme domov seniorů ve Středočeském kraji a analyzovali jsme celkovou výši investice.

Autor:

 

 

Ing. arch. Ondřej Sikora

Ing. arch. Tomáš Borecký

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

Studie (2012)

Spolupráce s:

 

Borci architekti

Michal Chalupka