Navrhovali jsme koncept nové podoby reklmy na paláci Charitas v Praze na Karlově náměstí.

Nová reklama svým charakterem více odpovídá celkovému vzhledu domu a je vzhledem k celkovému charakteru domu přívětivější.

Autor:

Ing. arch. Jan Kačer

Fáze:

 

 

 

Studie (2013)

Projekt na vyjádření MHMP (odbor památkové péče) a NPÚ (2014)

Inženýring (2014)

Realizace (2014) - autorský dozor 

Spolupráce:

Borci architekti