Za tento návrh jsme získali čestné uzníní poroty.

Hodnocení poroty:

Řešení citlivě reflektuje trojúhelníkový tvar pozemku, pozitivně bylo oceněno zastřešení. Tato lehká konstrukce splňuje dočasnost a zároveň změkčuje hrany. Dřevo a plachty jsou sympatickým architektonickým řešením i bez živého využití v době provozu tržnice. Oceněn byl vnitřní prostor s novou zelení, skromnost, praktičnost, avšak jisté obavy o údržbu. Urbanisticky je návrh zvládnut velmi dobře, stejně tak provoz chodců a zásobování.

 

Plocha zakrytá konstrukcí: 460m2

Počet stánků: 22

Lokalita pro stavbu tržnice se nachází v severovýchodním rohu náměstí Svobody v Kladně. Jedná se o dopravně exponované místo u hlavní ulice s výhledem do kraje. Lichoběžníkový pozemek je vklíněný mezi ulice, které ho vymezují. Pozemek se nachází nedaleko centra města v těsné blízkosti autobusových zastávek s velkou koncentrací pěších, což společně vytváří strategickou polohu pro pořádání různých trhů. Předpokládají se pravidelné farmářské trhy doplněné sezónními či vánočními trhy.

Tržnice svým tvarem reaguje na tvar pozemku a hlavní osy příchodu pěších. V těchto osách byla umístěna nároží, na kterých jsou hlavní vstupy do středu tržnice Tento střed po obvodu lemují prodejní stánky vytvářející jakýsi prstenec, který vymezuje tržní náměstíčko, které je odcloněné od nepříznivých ruchů okolí a vytváří tak relativně klidovou zónu. Nespornou výhodou tohoto uspořádání je zejména jednoduchá orientace v nabízeném zboží, kdy z pozice ze středu náměstíčka stačí nakupujícímu jen letmý pohled kolem dokola, na jehož základě se jednoduše rozhodne, který ze stánků navštíví. Toto náměstíčko vč. laviček kolem stromů zajisté ocení i doprovod nakupujícího.

Tržnice byla navržena tak, aby působila lehce. S tímto ohledem byly voleny i použité materiály. Stánky jsou přestřešeny lehkou dřevěnou rámovou konstrukcí s textilní membránou, která chrání prodávající a nabízené zboží před sluncem, deštěm a sněhem. Konstrukce je kotvená do betonových patek a je zavětrovaná ocelovými táhly. Proti větru jsou prodávající chráněni lehkou dřevěnou stěnou tvořenou vodorovnými lamelami, která zároveň vytváří vymezený prostor pro zázemí stánku. V době mimo pořádání trhů je možné tuto lehkou stěnu vytáhnout do horní úrovně tak, aby nevytvářela pohledovou bariéru a tržiště nebylo uzavřeným areálem. Stejným způsobem bude možné provádět i zásobování. K zásobování lze také využít “vytahovací dveře”, které jsou umístěné v této stěně.

Každý stánek má k dispozici jeden stůl s příslušenstvím, který je připevněný k zemi. V době, ve které se stůl nevyužívá k prodeji, je možné ho překlopením horní desky uzamknout a uzavřít. V uzamykatelném stolu je úložný prostor pro vybavení stánku, jako je například demontovatelná police, či pro zboží a vybavení prodejce. Nosná konstrukce stolů je z důvodu bytelnosti a životnosti ocelová, opláštěná lakovanými plechy překrytými ze strany kupujícího vodorovnými dřevěnými lamelami. Kovové části budou v barvě kovářské černi. Výjimku tvoří podkladní plech dřevěných lamel, který bude z designového hlediska nabarven v barvě zelenožluté. Kombinace této barvy a dřevěných lamel pak vytvoří svěží a příjemnou barevnou kombinaci. Nad prodejními stoly jsou zavěšeny rampy s vestavěným osvětlením prodejních stolů. Do každého stolu je zavedena elektřina pro případné napojení chladících pultů.

Zásobování stánků s možností příjezdu autem je uvažováno pouze v ranních hodinách při navážení zboží do všech stánků. V průběhu trhu budou k případnému doplnění zboží využity ruční vozíky. Parkování aut trhovců bude společně s dalšími auty na parkovišti na sousedním pozemku.

Na severní části pozemku je umístěno zázemí pro trhovce se záchody formou toi-toi a nádoby na odpad. Zázemí bude opláštěné průvětrnou dřevěnou lamelovou konstrukcí.

Povrchová úprava pochozí plochy bude provedena z betonové dlažby v různých odstínech šedi. Ve východní a severní části pozemku jsou navrženy parkové úpravy s nízkou zelení převážně z travin.

Konstrukční, objemové a zejména materiálové řešení bylo voleno s ohledem na dočasnost stavby a co nejnižší náklady na výstavbu.

Autor:

 

Ing. arch. Jan Kačer

Ing. arch. Adam Windsor

Fáze:

Soutěž o návrh (2014)

Spolupráce: Borci architekti